dahlinkasso.no

Website:https://orklacredit.no/
Oppstemmer mottatt8
Nedstemmer mottatt29
Karma:-22 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (89)

1

3 Thumbs up   17 Thumbs down

forkynnelse


En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg eller tvangsbruk, inkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristberegningen.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

befaring


En inspeksjon/undersøkelse som foretas av retten av et åsted i en straffesak eller f. eks av en eiendom som omfattes av en begjæring om midlertidig forføyning.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kredittkjøp


Kjøp hvor betalingen av kjøpesummen, eller deler av den, blir utsatt etter avtale.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

reklamere


Å klage på en vare eller tjeneste som en har kjøpt, normalt på grunn av feil eller mangel ved varen.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

reskontroføring


Registrering av hendelser mot forretningsforbindelse.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

utleggsbegjæring


En begjæring sendt namsmannen om å få pant i skyldners verdier for å dekke kreditors krav.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infosenter for inkassosaker


Glemt passord? Bruker:  Passord:     
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandonere


Å oppheve et konkursbeslag i forbindelse med konkursbehandling. Abandonering kan omfatte fast eiendom, løsøre, verdipapirer og andre fordringer. Aktiva stilles da til debitors disposisjon, men det er i realiteten panthaverne som ved abandonering gis en mulighet til å realisere pantesikkerheten.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokatfullmektig


Juridisk utdannet person som normalt ikke selv innehar advokatbevilling, men som arbeider under en advokat som er ansvarlig for det arbeid som utføres.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksept


Godtakelse av et tilbud som gjør at det blir inngått en avtale.
Kilde: dahlinkasso.no (offline)


For å vise alle 89 definisjoner, vennligst logg inn.