bergverkshistorie.no

Website:https://www.bergverkshistorie.no
Oppstemmer mottatt69
Nedstemmer mottatt147
Karma:-79 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1444)

1

0   1

verksskole


Verksskole   Fastskole som ble opprettet ved bergverk (og andre verk/bruk) for bergallmuens barn.   V. ved bergverk har en lang tradisjon i Norge, idet den første ble startet ved det nyopprettede Kongsberg Sølvverk i 1627. Skolen gikk da inn i en tysk tradisjon, som så mye annet ved bergverkene, og ble opprettet fordi ledelsen innså viktigheten av [..]
Kilde: bergverkshistorie.no

2

0   1

utslag


  1. Tømming av ovnen for metallsmelte. 2. Den smelte som kom ved en tømming. 3. Lengden på den inndrift en minerer hadde sprengt ut i et bestemt tidsrom.   Ad 1. Ordet ’utslag’ ble i denne betydning ofte brukt i uttrykk som "gjøre utslag".   Kobberfremstilling. Utslagshyppigheten varierte med hvor kobberrikt godset var, hvor stor herden [..]
Kilde: bergverkshistorie.no

3

0   1

trommel


Trommel (ty.)   D.s.s. linetrommel.  
Kilde: bergverkshistorie.no

4

0   1

svovelkisforeningen


Svovelkisforeningen/Svovlkisforeningen   Forening opprettet høsten 1916 for å ivareta interessene til de gruver som leverte kobberfattig svovelkis.   Interesseorganisasjonen omfattet gruveselskapene Bossmo gruver, Varaldsøens kisgruve, Mælen kisgruve, Vasfjel­det kisgruve, Bjørkaasen gruber, Stordø kisgruber og Rødfjellet kisgruver, samt Undals Ver [..]
Kilde: bergverkshistorie.no

5

0   1

spandreil


Spandreil/spandrejel/spanreil/spantreiel   Betegnelse på stag/avstiver i en trekonstruksjon.   Ble bl.a. brukt om staget mellom hovedarmene på et vannhjul, og om avstiveren mellom de såkalte korsstykkene i gjøpelbygningen.
Kilde: bergverkshistorie.no

6

0   1

skram


Skram (ty. Schram)   1. Bred sprekk eller spor hogd inn med hammer og bergsjern i bergflaten som utgangspunkt for videre bryting 2. Endeflaten/arbeidsfronten i horisontale bergrom (orter), også kalt ’stuff’ og ’stoss’ 3. Avhugget stykke malm eller stein tatt som prøve, også kalt håndstein/håndstuff.   Ad 1. Den videre bryting kunne enten skje med k [..]
Kilde: bergverkshistorie.no

7

0   1

sjaktovnprosess


Sjaktovnprosess/den tyske prosess   Se femtrinnsprosessen, note 23.
Kilde: bergverkshistorie.no

8

0   1

rom- og pillarbryting


Brytningsmetode hvor det brytes i åpne rom med gjensetting av bergfester til understøttelse av taket.   En utfordringen ved denne metoden er å velge optimal størrelse på bergfestene. For store bergfester vil gi potensielt tap av malm, for små bergfester kan gi usikker understøttelse og medføre risiko for at gruven kan kollapse.             Solide b [..]
Kilde: bergverkshistorie.no

9

0   1

pumperekke


Pumperekke/kunstlinje   Rekke av pumper (se pumpesats) som stod over hverandre i en pumpesjakt.
Kilde: bergverkshistorie.no

10

0   1

materialbonde


Betegnelse på bonde som leverte skogprodukter som trekull, setteved, røsteved og gruvetømmer til bergverkene.   Betegnelsen er kjent fra Knut Sprautens arbeider om materialforsyningen til kobberverkene.[1] I praksis vil en m. gjerne være d.s.s. en cirkumferensbonde eller pliktbonde.
Kilde: bergverkshistorie.no


For å vise alle 1444 definisjoner, vennligst logg inn.