Gunnar Celius

Oppstemmer mottatt0
Nedstemmer mottatt1
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

konvensjonell


Konvensjonell krig: En krig som føres innunder hele verdens ratifisering om hvordan en lovlig krig skal føres (Genevekonvensjonen), der den sivile befolkning- og infrastruktur skal skjermes. Krigsfanger skal behandles på en verdig måte og at forskjellige våpen, som for eksempel klasebomber og atomvåpen er forbudt.
Gunnar Celius - 21. september 2022