Betydning meroffentlighet
Hva betyr meroffentlighet? Her finner du 5 betydninger av ordet meroffentlighet. Du kan også legge til en definisjon av meroffentlighet selv.

1

2   0

meroffentlighet


Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et dokument kan gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det fra offentlighet.
Kilde: rana.arkivplan.no

2

0   0

meroffentlighet


Offentleglova (Lov 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) er en lov om innsynsrett i virksomheten som drives av forvaltningsorganer i Norge. Loven trådte i kraft den 1 [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

meroffentlighet


Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et dokument kan gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det fra offentlighet. Jf. offentlighetsloven § 11.
Kilde: arkivverket.no

4

0   0

meroffentlighet


Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et dokument kan gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det fra offentligh [..]
Kilde: nhh.no

5

0   0

meroffentlighet


meiroffentlegheit
Kilde: sprakradet.no

Legg til betydningen av meroffentlighet
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< menneskerettighetene merverdiavgift >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning