Betydning etikk
Hva betyr etikk? Her finner du 14 betydninger av ordet etikk. Du kan også legge til en definisjon av etikk selv.

1

0   0

etikk


Dette er et substantiv som representerer et sett av moralske prinsipper, spesielt som vedrører eller bekrefter en spesifisert gruppe, felt eller form for oppførsel. Det er sjelden brukt som et adjektiv knyttet til now moralsk eller hensiktsmessig.
Alina Cristea1 - 28. august 2018

2

0   0

etikk


Etikk betyr et system av generelt aksepterte tro som styrer oppførsel, slikt system er vanligvis basert på moralsk. Etikk kan ta hensyn til ethvert menneskelig bestrebelse: religiøs etikk, arbeidsetikk og så videre. Etikk henviser også til en disiplin av filosofi som omhandler moralsk. Moralsk og etikk kan brukes om hverandre. Etikk kan brukes en rekke måter i setninger avhengig av meningen som er ment; "Jeg har en B på min etikk", "Det handlet om etikk hvis jeg rapporterte eller ikke".
Disse eksemplene fremhever forskjellig bruk av ordet, med den første snakker om etikkens disiplin og sistnevnte snakker om moral.
Louise Williams - 31. august 2018

3

0   0

etikk


beskriver moral, gir normer for riktig og god livsførsel
Eszter - 25. september 2017

4

0   0

etikk


Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg». Etikk er [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

etikk


Refleksjon over egen og andres moral. Moralens teori.
Kilde: oekonomi.no

6

0   0

etikk


  Morallære, moralfilosofi. Læren om (inkludert begrunnelsene for) normer og verdier som skal styre vÃ¥re handlinger med sikte pÃ¥ rett og galt, godt og ondt.
Kilde: helsenett.no

7

0   0

etikk


ethics
Kilde: termbase.uhr.no

8

0   0

etikk


Refleksjon over egen og andres moral. Moralens teori.
Kilde: eholding.no

9

0   0

etikk


Etikk defineres som systematisk tenking om moralske problemer og sammenhenger. Etikk handler om hvordan vi skal opptre overfor hverandre når vi etterlever kommunens verdier i utførelsen av våre oppgaver. Det er egentlig ikke de etiske reglene og retningslinjene som skaper de standardene vi vil ha om hva som skal være "rett og riktig", [..]
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

10

0   0

etikk


Antall treff: 8 Full beskrivelse     Ethics updateUtgiver: University of San Diego (USD) Nettsted som tar for seg en rekke emner innen teoretisk og praktisk etikk, særlig rettet mot lærere og studenter i etikk. Blant emnene er Aristoteles etikk, egoisme, rettferdighet, abort, dyrs rettigheter, dødsstraff, bioetikk, aktiv d [..]
Kilde: detektor.emneportal.no

11

0   0

etikk


Læren om moral, om hva som er rett og galt.
Kilde: ub.uib.no

12

0   0

etikk


Noun (fra Gresk)

Etikk er en system av prinsippene om rett og galt, som er akseptert av en person eller en sosial gruppe. Det styrer ofte moral og akseptabel oppførsel.

Ulike sosiale, kulturelle, religiøse eller sivile grupper anser forskjellig oppførsel riktig. Dette er en av grunnene til at etikk er et stort filosofisk emne. Andre grunn er det noen mennesker tror å dømme noen i retten om deres etikk er ulovlig og uetisk.

Noen yrker har etiske regler eller standarder. Dette er satt opp for å sikre at kundene og pasientene får den beste mulig service og omsorg.
Disse etiske regler er nedskrevet, og kan brukes i retten. For eksempel medisinsk etikk.
Eszter - 11. oktober 2017

13

0   0

etikk


(fra gresk ethos, «sedelig») eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».
Kilde: fremmedord.org

14

0   0

etikk


Kode av moralprinsipper som er veiviser for hva som er rett og galt.    Fiksjon
Kilde: brandlink360.no

Legg til betydningen av etikk
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Etna etikett >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning