Betydning Regress
Hva betyr Regress? Her finner du 10 betydninger av ordet Regress. Du kan også legge til en definisjon av Regress selv.

1

7 Thumbs up   0 Thumbs down

Regress


Regress er rettslig adgang for selskapet til å kreve et utbetalt beløp tilbakebetalt.
Kilde: balderfinans.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Regress


Regress (av latin regressus, «tilbakegang») innebærer at man har krav på å få dekket et pengebeløp man har betalt på vegne av en annen. Regress kan foreligge i mange ulike situasjoner. Mest praktisk e [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Regress


Rett til å kreve dekket et utlagt beløp.
Kilde: legaliz.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Regress


 (lat. regressus, tillbakagång), återgång eller tillbakagång. Om A förutsätter B, som i sin tur förutsätter C, osv. i det oändliga, brukar man tala om en oändlig (infinit) regress. T.ex. kan man tillb [..]
Kilde: filosofia.fi

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Regress


Regress er en rettslig adgang for selskapet til å kreve et utlagt beløp tilbakebetalt.
Kilde: winterbergh.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Regress


Gjensøkingsrett, rettslig adgang til å kreve et utlegg tilbakebetalt.
Kilde: cfs.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Regress


Gjensøking. Rettslig pågang for å kreve et utlegg tilbakebetalt av en påstått skadevolder eller dennes forsikringsgiver. Vi har en bestemmelse i skadeserstatningsloven § 3-7 som har bestemmelser om regress. I Rt 2003 side 1601 kom Høyesterett til at en kommune ikke kunne kreve regress mot skadevoldende motorvogns forsikringsselskap for utgiftene ti [..]
Kilde: harduensak.no (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Regress


Det å kreve et beløp dekket/tilbakebetalt. En kausjonist kan søke regress hos låntaker. Et forsikringsselskap kan søke regress i visse tilfeller hos en forsikringstager.
Kilde: storebrand.no (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Regress


 (lat. regressus, tillbakagång), återgång eller tillbakagång. Om A förutsätter B, som i sin tur förutsätter C, osv. i det oändliga, brukar man tala om en oändlig (infinit) regress. T.ex. kan man tillb [..]
Kilde: filosofia.fi

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Regress


Rett til å kreve dekket et utlagt beløp fra andre.F.eks forsikringss.. 
Kilde: jusstorget.no (offline)

<< Refinansiering Rekapitalisere >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning