Betydning Hydrologi
Hva betyr Hydrologi? Her finner du 12 betydninger av ordet Hydrologi. Du kan også legge til en definisjon av Hydrologi selv.

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.
Kilde: e-co.no (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


Læren om vannets kretsløp og fordeling på landjorda. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper, les mer.
Kilde: nve.no (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


Læren om vann: Det geofysiske faget  om vann på jorda, forekomsten, sirkulasjonen og fordelingen av vannet, kjemiske og fysiske eigenskaper inkludert relasjonen til levende organismer.  NVEs nettsider gir tilgang til hydrologiske data.   Hydromorfologiske egenskaper
Kilde: vannportalen.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


Hydrologi kommer fra gresk: hydros - vann og logos - ord eller kunnskap. Hydrologi er altså læren om vann. I dag innebærer hydrologi, læren om vannets kretsløp, og dets forekomst på (og i) landjorden. Det vil si nedbør, snø og is, breer, markvann og grunnvann, vann i vassdragene - elver og innsjøer, osv. Moderne hydrologi ble født i 1674 da Pierre [..]
Kilde: n-ef.no (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


Læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorda. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.
Kilde: kraftverk.net

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


 Læren om vannets kretsløp og fordeling på landjorda. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper. 
Kilde: eidsivaenergi.no (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


Læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper. Høyspenning
Kilde: sks.no (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.
Kilde: skagerakenergi.no (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


Læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.
Kilde: bkk.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hydrologi


Hydrologi (fra gr. ὕδωρ: hydōr, «vatn» og λόγος: logos, «lære») er studiet av vannkretsløpet og vannressursene i hydrosfæren. Studiet av vann i berggrunn og jord kalles hydrogeologi. Faget er en disip [..]
Kilde: no.wikipedia.org

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Hydrologi


læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.
Kilde: statkraft.no (offline)

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Hydrologi


Hydrology
Kilde: grunnvann.no (offline)

<< Andre tideverv Hydrogeologi >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning