Betydning Eksogen geologi
Hva betyr Eksogen geologi? Nedenfor finner du en betydning av ordet Eksogen geologi. Du kan også legge til en definisjon av Eksogen geologi selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eksogen geologi


 -  Det er geologien om de ytre prosesser som endrer overflaten i sjø eller på land, dvs. klima og klimarelaterte prosesser. I motsetning til endogen geologi som omhandler prosesser fra jordas indre, som vulkaner, jordskjelv og magmabergarter.
Kilde: detnor.no (offline)
<< Barrierestyring FNs Global Compact >>