Betydning Egenandel
Hva betyr Egenandel? Her finner du 16 betydninger av ordet Egenandel. Du kan også legge til en definisjon av Egenandel selv.

1

2   0

Egenandel


Den delen av skaden du må betale selv. Egenandel brukes for å avskjære de minste skadesakene. De koster mye i saksbehandling. Skulle absolutt alle skadesaker saksbehandles og erstattes, ville det b [..]
Kilde: fno.no

2

1   0

Egenandel


Del av verdien av en skade som forsikringstakeren selv må dekke.
Kilde: storebrand.no

3

1   0

Egenandel


eigendel
Kilde: sprakradet.no

4

1   0

Egenandel


Definisjon Andelen pasienten selv må betale for en tjeneste eller utgift som ikke er refusjonsberettiget etter forskrifter i henhold til lov om folketrygd paragraf 2-5 (28). Summen av egenandeler gje [..]
Kilde: volven.no

5

1   0

Egenandel


Egenandel er delbetaling fra brukeren for en kommunal tjeneste.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

6

1   0

Egenandel


Egenandelen er det beløpet man selv dekker for et kjøp som ellers er finansiert gjennom lån.
Kilde: compareking.no

7

0   0

Egenandel


Egenandel er den del av kostnaden du selv står for. Egenandelen består av en fast del og en bevegelig del. Eksempel (Hunde- og katteforsikring): Om du har en kvittering fra veterinæren p [..]
Kilde: agria.no

8

0   0

Egenandel


Beløp som trekkes i fra erstatningsoppgjøret etter skade. Utgjør en form for selvrisiko som påvirker prisen og hjelper med å holde prisen på forsikringen lav. Hvis skadeoppgjøret er 20 000 kron [..]
Kilde: if.no

9

0   0

Egenandel


Definisjon:Det beløpet pasienten selv må legge utStortinget fastsetter hvert år satsen for pasientens egenandel. Egenandelen for en enkeltreise innad i helseregion er i 2011 130 kroner (260 kroner [..]
Kilde: pasientreiser.no

10

0   0

Egenandel


Den del av et forsikringstilfelle som skadelidte må dekke selv.
Kilde: cfs.no

11

0   0

Egenandel


Egenandel er den delen av et erstatningsbeløp ved en skade som du selv må dekke. Dette gjelder i de tilfeller hvor du må benytte deg av din egen forsikring. Vanligvis vil valg av høyere egenand [..]
Kilde: balderfinans.no

12

0   0

Egenandel


Beløp som fratrekkes i erstatningsoppgjøret etter en skade og som forsikringstakeren selv må bære. En skade som ikke overskrider størrelsen på egenandelen medfører ingen utbetaling under forsikringen, og vil ofte også bli avvist tidlig som ikke dekningsmessig. Egenandelen vil kunne være standardisert, eller den kan avtales særskilt. Derso [..]
Kilde: harduensak.no

13

0   0

Egenandel


Det beløpet pasienten selv må betale for legemidler som refunderes av folketrygden 
Kilde: apotek.no

14

0   1

Egenandel


Egenandel er et begrep som benyttes i sammenheng med tjenester og produkter som leveres etter folketrygdloven, og betegner den delen av kostnaden en pasient skal betale for ytelsen. Dette gjelder båd [..]
Kilde: no.wikipedia.org

15

0   1

Egenandel


I forbindelse med forsikring er dette den delen av skaden du må betale selv.
Kilde: sor.no

16

0   1

Egenandel


Beløp som fratrekkes i erstatningsoppgjøret etter en skade.
Kilde: winterbergh.no

Legg til betydningen av Egenandel
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Effisient portefølje Egenkapital >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning