uof.no

Website:http://www.uof.no
Oppstemmer mottatt37
Nedstemmer mottatt15
Karma:23 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (24)

1

9   1

Rente


Rente er prisen for å låne penger uttrykt som en prosent av det totale lånet. Rente legges til kostnadene medregnet i den effektive renten.
Kilde: uof.no

2

8   0

Investering


En økonomisk investering innebærer kjøp av et finansprodukt eller andre verdifulle eiendeler med forventning om mulig fremtidig avkastning. Å investere betyr med andre ord å bruke penger i håp o [..]
Kilde: uof.no

3

6   0

Kostpris


Kostpris er den nøyaktige produksjonsprisen for en vare eller tjeneste før dekningsbidraget legges til. Kostprisen omfatter alle variable og faste utgifter.
Kilde: uof.no

4

3   0

Fortjeneste


Fortjeneste er det som er igjen av inntekten når alle utgifter er trukket fra.
Kilde: uof.no

5

2   1

Salgspris


Salgspris er kostpris medregnet dekningsbidrag (grenseinntekt per enhet).
Kilde: uof.no

6

2   1

Budsjett


Et budsjett inneholder forventet inntekt samt faste og variable utgifter for eksempel per måned. Et budsjett er et nyttig verktøy for økonomisk planlegging i en periode.
Kilde: uof.no

7

2   1

Kassekreditt


En kassekreditt er en kredittramme vanligvis knyttet til en brukskonto. Kassekreditten gir kontohaveren rett til å overtrekke kontoen opp til en avtalt kredittgrense i en bestemt periode. Rente bereg [..]
Kilde: uof.no

8

2   0

Nettoinntekt


Nettoinntekt er de pengene man sitter igjen med etter at skatt er trukket fra.
Kilde: uof.no

9

1   1

Skatt


Skatt kan defineres som ytelser som innbyggere i et land pålegges å betale, uten at det er en direkte kobling mellom betalingen og ytelsen skattebetaleren får tilbake (i motsening til avgift eller [..]
Kilde: uof.no

10

1   2

Lån


Et lån er en kontrakt mellom en kreditor og en låntaker, der kreditoren går med på å gi låntakeren et pengebeløp mot at låntakeren lover å betale tilbake pengene. Lånet betales vanligvis til [..]
Kilde: uof.no


For å vise alle 24 definisjoner, vennligst logg inn.