ungdom.fagforbundet.no

Website:http://ungdom.fagforbundet.no
Oppstemmer mottatt50
Nedstemmer mottatt27
Karma:24 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (73)

1

22   12

Ideologi


En ideologi forteller hvilke verdisyn en organisasjon har om samfunnet og verden. Ideologien sier noe om hvordan man ønsker at verden/samfunnet skal være og hvordan man jobber med å påvirke samfun [..]
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

2

10   1

Organisasjonsfrihet


I Norge har vi organisasjonsfrihet. Det betyr at alle mennesker kan selv fritt velge om de ønsker å være medlem av en eller flere organisasjoner
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

3

6   5

Mandat


Ved nedsettelse av komiteer, utvalg, råd etc. blir disse ofte gitt et mandat. Det er en beskrivelse av hva slags oppgave man skal løse og noen ganger begrensninger for hva man ikke skal gjøre.
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

4

4   2

Konkurranseutsetting


Det vil si at en tjeneste eller virksomhet som er eid og forvaltet av staten eller det offentlige, (f eks renhold) blir satt ut på anbud, og må konkurrere i markedet med tilsvarende privat virksomhe [..]
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

5

3   2

Fagbevegelsen


En betegnelse som blir brukt om LO og arbeidstakerorganisasjonene. Ordet forklarer seg selv godt, en bevegelse som jobber for gode faglige rettigheter til arbeidstakere.
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

6

2   0

Minstelønn


I arbeidslivets lovverk i Norge har vi ingen bestemmelse om minstelønn. Men i alle tariffavtaler er det minstelønn. Det er en nedre grense for hva alle som er omfattet av tariffavtalen skal ha i lø [..]
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

7

1   0

Svart arbeid


Brukes som betegnelse på å utføre arbeid mot betaling uten å innrapportere dette til skattemyndighetene og foreta skattetrekk. Svart arbeid er ulovlig.
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

8

1   0

Realinntekt


Verdien av lønna di. Dersom lønnen øker mer enn prisene, får vi reallønnsforbedring, og hvis prisene stiger mer enn lønnen, får vi reallønnsnedgang. Begrepet gir uttrykk for hvilke forandringe [..]
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

9

1   1

Myndigheter


Myndigheter er et ord som omfatter administrative og politiske nivå i Norge, Stortinget (inkludert alle departement), fylkesting og kommunestyre. Ordet viser egentlig til den/de som forvalter autorit [..]
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

10

0   0

YS


Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Kilde: ungdom.fagforbundet.no


For å vise alle 73 definisjoner, vennligst logg inn.