studenttorget.no

Website:http://www.studenttorget.no
Oppstemmer mottatt17
Nedstemmer mottatt5
Karma:13 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (66)

1

4   1

Kollektiv


Vanlig bosituasjon for studenter hvor man går mange sammen, ofte folk som ikke kjenner hverandre fra før, og leier en stor leilighet eller et hus hvor man bor sammen og deler på fellesrom som stue, [..]
Kilde: studenttorget.no

2

4   0

Campus


Området som tilhører universitetet eller høyskolen der det ofte finnes grøntområder, kafeer og kantine. Norges største studentmagasin heter også Campus.
Kilde: studenttorget.no

3

2   1

Referanse


I akademiske oppgaver må man passe på å anerkjenne kilden man har brukt. Høgskoler og universiteter har ofte egne retningslinjer på hvordan dette skal gjøres.
Kilde: studenttorget.no

4

1   1

Ordinær kvote


Gjelder for søkere med ordinært vitnemål som ønsker å få tilleggspoeng og bonuspoeng, for eksempel forbedrede karakterer, medberegnet ved opptak til utdanningsinstitusjoner.
Kilde: studenttorget.no

5

1   1

Lånekassen


Offentlig låneinstitusjon der du søker om studielån og stipend for offentlig godkjente utdanningssteder i Norge og i utlandet.
Kilde: studenttorget.no

6

1   0

Frivillig arbeid


Frivillig arbeid er en fin måte å skaffe seg internasjonal erfaring på, å bli kjent med en kultur og få muligheten til å hjelpe andre. Foruten dette er det en mulighet til å skille seg positivt [..]
Kilde: studenttorget.no

7

1   0

Forsørgerstipend


Hvis man forsørger barn mens man studerer og har minst 40 prosent samvær med barnet kan man søke om forsørgerstipend. Fødselsstipend: Enkelte har krav på fødselsstipend. Ta kont [..]
Kilde: studenttorget.no

8

1   0

Dekan


Leder for et fakultet ved høyskoler og universiteter. Velges av fakultetsstyre og sitter i tre år om gangen.
Kilde: studenttorget.no

9

1   1

Bilaterale avtaler


Utvekslingsavtaler med land utenfor Norden og Europa. Bokstavkarakterer: Ble innført med kvalitetsreformen i 2003 og gis fra A-F hvor A er beste karakter og F er strykkarakter. 
Kilde: studenttorget.no

10

1   0

Alumni


Foreninger for tidligere studenter. Alumni er utbredt i utlandet og på vei til Norge nå.
Kilde: studenttorget.no


For å vise alle 66 definisjoner, vennligst logg inn.