selvaagbolig.no

Website:http://www.selvaagbolig.no
Oppstemmer mottatt24
Nedstemmer mottatt8
Karma:15 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (99)

1

4   2

Ideell andel


I boligsammenheng brukes ideell andel i to sammenhenger. Den ene sammenhengen er i forbindelse med boligsameier. I noen sameier eier hver enkelt eier en ideell andel av hele sameiet. Denne andelen er [..]
Kilde: selvaagbolig.no

2

2   0

Pantobligasjon


En obligasjon, som har pant i et aktivum, f.eks. en fast eiendom, som sikkerhet for betalingen av kreditors tilgodehavende.
Kilde: selvaagbolig.no

3

2   0

Gjenboer


Bygning eller bolig med innsyn til en annen bolig.
Kilde: selvaagbolig.no

4

2   0

Budrunde


Når en bolig har flere interesserte kjøpere, må megler administrere en auksjon. Selger har rett til å avslå et hvert bud, og er heller ikke bundet til å selge til det høyeste budet.
Kilde: selvaagbolig.no

5

1   0

Vedtekter


Bestemmelser. Vedtekt er et navn som brukes på dokumenter som bestemmer hvordan enorganisasjon skal drives. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktforde [..]
Kilde: selvaagbolig.no

6

1   0

Reguleringsplan


En plan utarbeidet av kommunen for et areals anvendelse og benyttelse. Detaljert plan som inneholder bestemmelser om bebyggelse, veier, friluftsområder, m.m. Disse planene har avgjørende betydning f [..]
Kilde: selvaagbolig.no

7

1   0

Refinansiering


Det å løse inn et lån med et annet lån.
Kilde: selvaagbolig.no

8

1   0

Prisantydning


Prisen eiendomsmegleren og selger blir enige om at boligen skal frembys for. Prisantydning kan med andre ord avvike fra så vel prisvurdering som verditakst. Se prisvurdering eller verditakst (VT).
Kilde: selvaagbolig.no

9

1   0

Generalforsamling


I boligsammenheng er generalforsamling et møte hvor samtlige medlemmer i f.eks. eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og borettslag innkalles. Generalforsamlingen er øverste myndighet.
Kilde: selvaagbolig.no

10

1   0

Fullmakt


En avtale, som vanligvis er skriftlig, om at en person (fullmektigen) handler på en annens vegne (fullmaktsgiveren). En fullmakt tilbakekalles på samme måte som den er gitt, og bortfaller med fullm [..]
Kilde: selvaagbolig.no


For å vise alle 99 definisjoner, vennligst logg inn.