radar1.cappelendamm.no

Website:http://radar1.cappelendamm.no
Oppstemmer mottatt88
Nedstemmer mottatt55
Karma:32 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (54)

1

14   1

Rettssikkerhet


Et system som beskytter det enkelte individ mot overgrep fra staten. Ingen skal for eksempel kunne bli fengslet uten at det har grunnlag i en lov.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

2

10   3

Folkesuverenitetsprinsippet


Gjennom frie valg bestemmer folket hvem som skal styre landet. Makten i land kommer fra folket.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

3

9   4

Øremerkede midler


Overføringer fra staten til kommunene som er knyttet til bestemte formål.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

4

7   3

Parlamentarisme


En styreform som innebærer at regjeringen må støtte seg på et flertall i Stortinget. Et stortingsflertall kan tvinge en regjering til å gå av.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

5

6   17

Ideologi


Helhetlige tanker om hvordan et samfunn bør være.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

6

4   0

Etnisk minoritet


En folkegruppe som er i tallmessig mindretall i samfunnet, og skiller seg fra flertallet på områder som språk, religion matvaner, tradisjoner og historie.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

7

4   1

Assimilering


Betyr å gjøre lik. En politikk som fremmer et mål om at innvandrere skal tilpasse seg kulturen i det landet de kommer til.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

8

3   0

Stemmerett


Bestemmelser om hvem som kan stemme i et land. I dag har alle norske statsborgere som er 18 eller fyller 18 i valgåret stemmerett ved stortingsvalg.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

9

3   2

Konservatisme


Et samfunnssyn som legger vekt på å bevare det bestående. Brukes ofte om partier på høyresiden.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

10

3   0

Fylkesting


Det øverste politiske organet i et fylke. Består av folkevalgte representanter.
Kilde: radar1.cappelendamm.no


For å vise alle 54 definisjoner, vennligst logg inn.