oekonomi.no

Website:http://www.oekonomi.no
Oppstemmer mottatt388
Nedstemmer mottatt336
Karma:53 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1090)

1

17   4

Avgift


Offentlig skatt på varer og tjenester også betegnet som indirekte skatter. Gjerne pålagt varer og tjenester hvor den bedriftøkonomiske kostnaden ved å produsere varen eller tjenesten ikke reflekt [..]
Kilde: oekonomi.no

2

15   2

Økonomisk vekst


Økning i et lands totale produksjon over tid, eller skarpere, økning i et lands produksjon per innbygger over tid.
Kilde: oekonomi.no

3

13   1

Innsatsfaktor


Arbeidskraft, realkapital og naturressurser som benyttes i produksjonen.
Kilde: oekonomi.no

4

13   2

Import


Kjøp av varer og tjenester frå utlandet.
Kilde: oekonomi.no

5

9   0

Budsjett


En oversikt over forventede inntekter og kostnader i framtida. Vi kan ha måndesbudsjett, årsbudsjett og langtidsbudsjett.
Kilde: oekonomi.no

6

8   1

Behovsprøving


En vurdering av om noen har rett til å motta en ytelse. F.eks. økonomisk sosialhjelp eller stipend i Statens lånekasse. Søkeren vurderes da i forhold til en vedtatt norm.
Kilde: oekonomi.no

7

8   1

Velferdssamfunn


Et samfunn der alle samfunnsmedlemmene får tilfredsstilt sine grunnleggende økonomiske og sosiale behov.
Kilde: oekonomi.no

8

8   12

Likevektsledighet


Samme som naturlig arbeidsledighet.
Kilde: oekonomi.no

9

8   4

Konjunktursvingninger


Gjentatte vekslinger mellom opptur og nedtur i den totale økonomiske aktiviteten, ofte målt som svingninger i BNP. Går de nedover, snakker vi om konjunkturnedgang. De kan være forbigående, da kal [..]
Kilde: oekonomi.no

10

7   7

Sosial infrastruktur


Henspeiler på politiske og institusjonelle forhold som har betydning for verdiskaping og investeringer.
Kilde: oekonomi.no


For å vise alle 1090 definisjoner, vennligst logg inn.