miljokommune.no

Website:http://www.miljokommune.no
Oppstemmer mottatt54
Nedstemmer mottatt36
Karma:19 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (298)

1

11   3

Rekvirent


Den som bestiller. Den som krever.
Kilde: miljokommune.no

2

8   1

Virksomhet


Juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Kan eies av private eller det offentlige. Bygninger som brukes til handel, industri, transport og liknende, er definerte som vi [..]
Kilde: miljokommune.no

3

7   7

Landskap


Eit område som er særprega av natur og menneske. Referanse: Den europeiske landskapskonvensjonen, kap. I, artikkel 1a.
Kilde: miljokommune.no

4

5   1

Elvemunning


Vann i overgangsområdet mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.
Kilde: miljokommune.no

5

3   1

PE


Forkortelse for personekvivalent, et begrep som brukes når man skal beregne hvor mye avløp som blir generert i et område. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentli [..]
Kilde: miljokommune.no

6

2   0

Klopp


En klopp er en eller flere trestammer eller steinheller lagt tvers over et vannløp eller en myr.
Kilde: miljokommune.no

7

2   0

Forskrift


Et vedtak med hjemmel i lov, og som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Vedtak om forskrift kan ikke påklages.
Kilde: miljokommune.no

8

2   0

Eutrofiering


Økt tilførsel av plantenæringsstoffer som fosfor og nitrogen til vassdrag, og virkningene av denne tilførselen.
Kilde: miljokommune.no

9

2   0

ADK-sertifisert


ADK står for avløp, drift og kontroll. En besitter av ADK-sertifikat har gjennomført opplæring og eksamen i praktisk rørlegging i grøfter, koplinger til eksisterende ledninger, sikkerhets- og mi [..]
Kilde: miljokommune.no

10

1   2

Vassdrag


Innsjø, vatn, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste va [..]
Kilde: miljokommune.no


For å vise alle 298 definisjoner, vennligst logg inn.