ia.hiof.no

Website:http://ia.hiof.no
Oppstemmer mottatt40
Nedstemmer mottatt15
Karma:24 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (14)

1

31   8

Konklusjon


Teksten avsluttes gjerne med en konklusjon hvor du oppsumerer det viktigste i diskusjonen.
Kilde: ia.hiof.no

2

5   0

Introduksjon


Presentere feltet som det skrives om, og en problemformulering som beskriver hva det er du har fordypet deg i. Problemformuleringen kan gjerne formes som et undersøkelsesspørsmål eller flere.
Kilde: ia.hiof.no

3

2   3

Diskusjon


Her skal resultatene diskuteres og drøftes. Det kan være vanskelig å holde resultater og diskusjon adskilt. I diskusjonen trekker man gjerne inn andres teorier og arbeider.
Kilde: ia.hiof.no

4

1   1

Forord


I en rapport er det vanlig med et forord som beskriver det som ligger utenfor selve rapporten. Her beskrives rammene for rapporten, hvor den ble skrevet, i hvilken sammenheng osv.
Kilde: ia.hiof.no

5

1   1

Tittel


Færrest mulige ord som beskriver innholdet dekkende og presist.
Kilde: ia.hiof.no

6

0   0

teksten


og i en alfabetisk referanseliste helt til slutt. To systemer for: referanser IEE: med tallreferanse [6] Harvard: med en forkortet referanse i parentes i den løpende teksten (Tolsby [..]
Kilde: ia.hiof.no

7

0   1

Referanser


Til slutt kommer en liste over referanser som du har brukt i teksten. Bare referanser som er eksplisitt referert til i teksten skal føres opp.
Kilde: ia.hiof.no

8

0   0

Resultater


Omfatter det som du har funnet ut. I enkelte prosjekter kan produktet være resultatet andre ganger er det snakk om resultater fra et eksperiment.
Kilde: ia.hiof.no

9

0   0

Metode


Denne delen handler om hvordan du har gjennomført arbeidet. Hvordan du har gjennomført filmingen, programmeringen, undersøkelsen, eksperimentet etc
Kilde: ia.hiof.no

10

0   0

Caset


(programmet/materialet): Hvis det er et case, program eller en film som du skriver om så skal det beskrives.
Kilde: ia.hiof.no


For å vise alle 14 definisjoner, vennligst logg inn.