datatilsynet.no

Website:http://www.datatilsynet.no
Oppstemmer mottatt18
Nedstemmer mottatt5
Karma:14 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (85)

1.

4   0

integritet


Prinsipp om at personopplysninger skal være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting.
Kilde: datatilsynet.no

2.

3   0

profilering


Analysering av personopplysninger for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov. Kortform av personprofilering.
Kilde: datatilsynet.no

3.

2   1

konfidensialitet


Prinsipp om at personopplysninger må være sikret mot at uvedkommende får tilgang til dem.
Kilde: datatilsynet.no

4.

2   0

avvik


Hendelse eller situasjon som bryter med gjeldende regler.
Kilde: datatilsynet.no

5.

2   0

autentisering


Handling for å bekrefte identitet.
Kilde: datatilsynet.no

6.

1   2

tilsyn


Kontroll som Datatilsynet gjennomfører hos en virksomet for å se om den etterlever personvernreglene.
Kilde: datatilsynet.no

7.

1   1

sikkerhetsrevisjon


Gjennomgang av et system for å stadfeste om det tilfredstiller de sikkerhetskrav som stilles til det.
Kilde: datatilsynet.no

8.

1   0

personnummer


De fem siste sifrene i fødselsnummeret.
Kilde: datatilsynet.no

9.

1   0

kredittvurdering


Undersøkelse av en persons eller virksomhets kredittverdighet. Synonym: kredittsjekk
Kilde: datatilsynet.no

10.

1   0

den registrerte


Personen som opplysningene kan knyttes til.
Kilde: datatilsynet.no


For å vise alle 85 definisjoner, vennligst logg inn.