aksjeguiden.no

Website:http://www.aksjeguiden.no
Oppstemmer mottatt79
Nedstemmer mottatt46
Karma:32 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (414)

1

12   1

Compliance


Compliance betyr at alle aktiviteter skal gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle andre bestemmelser – og dessuten i tråd med interne retningslinjer.
Kilde: aksjeguiden.no

2

7   3

Bonanza


Slang som i finanssammenheng brukes om et marked eller en aksje som stiger kraftig.
Kilde: aksjeguiden.no

3

7   1

Ansvarlig lånekapital


Dette er lån som har prioritet etter all annen gjeld. Den ansvarlige lånekapital betraktes ofte som en mellomting mellom gjeld og egenkapital. Den forrentes og kan kreves betalt tilbake, men den har [..]
Kilde: aksjeguiden.no

4

6   1

Jappetiden


I perioden fra 1982 til 1986 hadde vi god økonomi i Norge. Mange tjente masse penger, faktisk så mye penger at det ble trendy å kjøpe aksjer på børsen. De som kunne litt om aksjehandel og økono [..]
Kilde: aksjeguiden.no

5

4   0

Tørrbulk


Shippinguttrykk som beskriver skip som kjører tørrlast, for eksempel korn, metaller eller conteinere.
Kilde: aksjeguiden.no

6

2   0

Valuta


En nasjons penger. Før andre verdenskrig var det fremdeles landets gullreserve som stod som garanti for et lands valutareserve.De fleste land bruker sin egen valuta, noen land bruker felles valuta (f [..]
Kilde: aksjeguiden.no

7

2   0

Nasjonalbudsjett


Et budsjett for landets økonomiske stilling neste år.
Kilde: aksjeguiden.no

8

2   4

Konjunktursvingninger


Uttrykk for variasjon i et lands økonomiske aktivitet, målt ved endringer i økonomiske størrelser som sysselsetting, konsum, inflasjon etc.
Kilde: aksjeguiden.no

9

2   0

Kommandoøkonomi


En økonomi hvor mange investeringsbeslutninger er basert på politiske motiver framfor lønnsomhet.
Kilde: aksjeguiden.no

10

2   3

Infrastruktur


Strukturer og systemer som er nødvendige for at samfunnet skal fungere; eksempelvis transportårer som veier, jernbane, flyplasser og havner, samt elektrisitetsforsyning, telekommunikasjon, vann- og [..]
Kilde: aksjeguiden.no


For å vise alle 414 definisjoner, vennligst logg inn.