Betydning meroffentlighet

Hva betyr meroffentlighet? Her finner du 5 betydninger av ordet meroffentlighet. Du kan også legge til en definisjon av meroffentlighet selv.

1.

1   0

Meroffentlighet


Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et dokument kan gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det fra offentlighet.
Kilde: rana.arkivplan.no

2.

0   0

Meroffentlighet


Offentleglova (Lov 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) er en lov om innsynsrett i virksomheten som drives av forvaltningsorganer i Norge. Loven trådte i kraft den 1. januar 2009. Målformen i loven er nynorsk. Forarbeidene til loven er NOU 2003:30, Ot.prp. nr. 102 (2004–2005) og Ot.prp. nr. 9 (2005–2006) Love [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3.

0   0

Meroffentlighet


Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et dokument kan gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det fra offentlighet. Jf. offentlighetsloven § 11.
Kilde: arkivverket.no

4.

0   0

Meroffentlighet


Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et dokument kan gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det fra offentlighet.
Kilde: nhh.no

5.

0   0

meroffentlighet


meiroffentlegheit
Kilde: sprakradet.no


Legg til betydningen av meroffentlighet
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< menneskerettighetene merverdiavgift >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning