vindafjord.kommune.no

Website:https://www.vindafjord.kommune.no/
Oppstemmer mottatt4
Nedstemmer mottatt16
Karma:-11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (23)

1

3   7

tiltak


Føremål med bygge- og anleggsarbeid.
Kilde: vindafjord.kommune.no

2

1   1

pbl


Plan- og bygningslova
Kilde: vindafjord.kommune.no

3

0   0

ansvarleg kontrollerande


Føretak som er ansvarleg for at bygge- og anleggstiltak vert kontrollert (byggekontroll) både på prosjektering og utføring. Sjå eigen informasjon om Ansvarleg kontrollerande for utføring
Kilde: vindafjord.kommune.no

4

0   0

ansvarleg prosjekterande


Føretak som er ansvarleg for at bygge- og anleggstiltak vert prosjektert / planlagt i samsvar med PBL, forskrifter, arealplanar eller føresegner. Meir informasjon om Ansvarleg prosjekterande
Kilde: vindafjord.kommune.no

5

0   0

ansvarleg søkjar


Føretak som er ansvarleg for at alle krav til søknaden blir oppfylt i samsvar med PBL. Meir informasjon om Ansvarleg søkjar
Kilde: vindafjord.kommune.no

6

0   0

ansvarleg utførande


Føretak som er ansvarleg for at bygge- og anleggstiltak vert utført i samsvar med godkjent søknad om løyve, prosjektering, PBL, forskrifter, arealplanar og/ eller føresegner.
Kilde: vindafjord.kommune.no

7

0   0

branncelle


Ein deler opp bygg i brannceller for å hindre brann- og røykspreiing til større deler av eit bygg i den tida som er nødvendig for å evakuere. Meir informasjon om Branncelle
Kilde: vindafjord.kommune.no

8

0   1

deling


Ein søknad og deretter ei handling for å etablere to eller fleire tomter ut frå ei enkelt tomt. Meir informasjon om Deling av eigedom
Kilde: vindafjord.kommune.no

9

0   2

dispensasjon


Løyve til å avvike frå pbl, forskrifter, arealplanar eller føresegner. Meir informasjon om "Dispensasjon
Kilde: vindafjord.kommune.no

10

0   0

dokumentasjon


Ei skriftleg stadfesting eller illustrasjon på at krav i samsvar med plan- og bygningslova/eller i medhald av plan- og bygningslova er ivaretatt..
Kilde: vindafjord.kommune.no


For å vise alle 23 definisjoner, vennligst logg inn.