sculler.no

Website:http://www.sculler.no
Oppstemmer mottatt2
Nedstemmer mottatt1
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (16)

1

1   0

strategi


og taktikk. Strategien omfatter planlegging og styring av operasjoner i stor målestokk, mens taktikk beskriver hvordan styrkene kan komme i best posisjon og vinne over fienden i de enkelte slagene. D [..]
Kilde: sculler.no

2

1   0

informasjon


knytter vi til prosesser uten interaksjon mellom sender og mottaker. Informasjon henspeiler på enveis flyt fra en part til en annen, der sender koder inn og mottaker avkoder.
Kilde: sculler.no

3

0   0

SWOT analyse


er en metode som ser både på omverden gjennom å identifisere trusler og muligheter, og virksomheten gjennom å definere svake og sterke sider.
Kilde: sculler.no

4

0   0

Relations


kommer fra det latinske ordet relatio som betyr avhengig av. Publics er fagets betegnelse på gruppene en virksomhet forholder seg til, men det er nyttig å være klar over at mange utøvere av faget [..]
Kilde: sculler.no

5

0   0

public relations


(relations with the publics) forkortet til PR. Begrepet beskriver hva faget handler om; relasjoner med ulike interessegrupper. I Norge ble det nokså tidlig innført et annet begrep på fagområdet; i [..]
Kilde: sculler.no

6

0   0

PEST-analyse


er en metode for å vurdere politiske, økonomiske, sosiokulturelle og teknologiske rammer i en verden og et samfunn virksomheten fungerer i.
Kilde: sculler.no

7

0   0

Omverdensanalyse


omfatter analyser av virksomhetens omverden og hvordan endringer påvirker virksomheten. For å kunne tilrettelegge for hensiktsmessig og effektiv informasjon kan en virksomhet gjøre bruk av analysev [..]
Kilde: sculler.no

8

0   0

Issues management


Enledelsesfunksjon som styrer organisatoriske og miljømessige ressurser gjennom en strukturert prosess som styrker virksomhetens interesser ved å bygge likeverdige relasjoner med interessentgrupper. [..]
Kilde: sculler.no

9

0   1

Kommunikasjon


derimot, reflekterer en interaksjon mellom leddene, altså en toveis handling, eller dialog, mellom to parter. Kommunikasjon brukes derfor om prosesser hvor begge parter deltar i inn - og avkodingspro [..]
Kilde: sculler.no

10

0   0

Mutiple image


Alle som representerer virksomheten etterlater seg et inntrykk hos dem de møter. Multiple image er resultatet av all adferd og kommunikasjon samlet, også visuell kommunikasjon.
Kilde: sculler.no


For å vise alle 16 definisjoner, vennligst logg inn.