ringerike.kommune.no

Oppstemmer mottatt3
Nedstemmer mottatt4
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (19)

1

2   4

tiltak


; Begrepet benyttes som en fellesbetegnelse på alt arbeid etter plan- og bygningsloven (bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid).   
Kilde: ringerike.kommune.no

2

1   0

tiltaksklasse


Et tiltak skal deles i tiltaksklasser avhengig av oppgavenes vanskelighetsgrad og konsekvens av feil. Kommunen fastsetter tiltaksklasse etter forslag fra ansvarlig søker. Hvilke krav som skal stilles til foretakets kvalifikasjoner, beror på tiltaket eller oppgavens vanskelighetsgrad og eventuelle konsekvenser som følge av feil og mangler. Tiltak [..]
Kilde: ringerike.kommune.no

3

0   0

ansvarsrett


  Alt bygge- og anleggsarbeid skal ha en eller flere ansvarshavende. Ansvarshavende er ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene for at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende bestemmelser. 
Kilde: ringerike.kommune.no

4

0   0

bebygd areal


 (BYA):  angir det areal i kvadratmeter som bygninger, overbygde åpne areal og konstruksjoner over bakken opptar av terrenget (fotavtrykket av bygninger/ konstruksjoner)
Kilde: ringerike.kommune.no

5

0   0

bruksareal


  for bebyggelsen på en tomt er summen av bruksarealet for alle bygninger og åpent overbygget areal på tomten. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn 1,9 meter. Bruksareal er areal som omfatter nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (innvendig mål per plan/etasje, [..]
Kilde: ringerike.kommune.no

6

0   0

bruttoareal


  for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan. Bruttoarealet for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulvhøyde og inkluderer utvendig kledning. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn 1,9 meter. Det måles langs gulvplanet uten hensyn til gulvlister, [..]
Kilde: ringerike.kommune.no

7

0   0

byggegrense


 : vises som en stiplet linje på plankartet i de planer hvor det er regulert byggegrense. Hvis byggegrense ikke er angitt, gjelder veiloven som krever en minimumsavstand på 15 meter fra tiltaket til senterlinje på kommunal vei. Arealet utenfor en byggegrense skal i utgangspunktet ikke bebygges. Det må derfor søkes om dispensasjon dersom man p [..]
Kilde: ringerike.kommune.no

8

0   0

dokumentasjon


Skriftlig redegjørelse som viser at angitt krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt. Eksempel på dokumentasjon er tegninger, utfylte skjema, bilder etc. 
Kilde: ringerike.kommune.no

9

0   0

grad av utnytting


 angir hvor stor del av tomten som kan bebygges. Det finnes flere ulike beregningsregler for grad av utnytting. Type beregningsregel og tillatt grad av utnytting angis i reguleringsplanen. Er ikke området regulert må man se på tilsvarende, regulerte områder i nærheten eller hva naboene har av utnyttingsgrad. I slike tilfeller anbefales det å [..]
Kilde: ringerike.kommune.no

10

0   0

u- grad


Utnyttingsgrad angir forholdet mellom brutto gulvareal (til ytterveggs ytterside) for bebyggelse på en tomt og brutto tomteareal inklusive halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, park eller elv, maksimalt 10 meter. Ugrad er benyttet i flere eldre planer. Tomter som grenser mot offentlig areal kan derfor få betydelig tillegg i areal ved bereg [..]
Kilde: ringerike.kommune.no


For å vise alle 19 definisjoner, vennligst logg inn.