hurum.kommune.no

Website:http://hurum.kommune.no
Oppstemmer mottatt32
Nedstemmer mottatt32
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (74)

1

9   0

tiltakshaver


Fellesbetegnelse på den tiltaket utføres på vegne av. Erstatter tidligere byggherre.
Kilde: hurum.kommune.no

2

5   8

unntak


Mindre tiltak som verken krever søknad eller melding. Se kap. II i SAK.
Kilde: hurum.kommune.no

3

3   2

pro


Ansvarlig prosjekterende.
Kilde: hurum.kommune.no

4

3   3

rutine


Felles instruks.
Kilde: hurum.kommune.no

5

3   6

tiltak


Fellesbetegnelsen på arbeid og andre handlinger som omfattes av søknadsplikten i PBL § 93 eller meldeplikten i PBL §§ 81, 85, 86a og 86b. Omfatter både bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid. Kan også være unntatt fra søknads- og meldeplikt, se SAK.
Kilde: hurum.kommune.no

6

2   0

rammetillatelse


En endelig tillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer (fase 1) som avgjør at tiltaket kan gjennomføres innenfor de rammer som er gitt.
Kilde: hurum.kommune.no

7

2   2

tvangsmulkt


Type reaksjon som kan benyttes av plan- og bygningsmyndighetene for å oppnå retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen. Tvangsmulkt kan også ilegges av namsretten ved kjennelse, som følge av tidligere utferdiget forelegg.
Kilde: hurum.kommune.no

8

1   0

ansvarlig foretak


Foretak som har fått godkjent søknad om godkjenning av foretak og søknad om ansvarsrett innenfor nærmere angitt fagområde og arbeidsområde. Er ansvarlig for at plan- og bygningslovgivningen følges.
Kilde: hurum.kommune.no

9

1   0

avvik


Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav.
Kilde: hurum.kommune.no

10

1   0

sidemannskontroll


Intern kontroll i foretaket, utført av noen som selv ikke har prosjektert/utført selve prosjekteringen/utførelsen.
Kilde: hurum.kommune.no


For å vise alle 74 definisjoner, vennligst logg inn.