grimstad.kommune.no

Oppstemmer mottatt5
Nedstemmer mottatt13
Karma:-7 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (21)

1

2   0

gjenboer


Den som eier eller fester en eiendom på den andre siden av veien, gaten eller den "åpne plassen" i forhold til tiltakshavers eiendom.
Kilde: grimstad.kommune.no

2

1   6

tiltak


Betegnelse på bygge- og anleggsarbeid
Kilde: grimstad.kommune.no

3

1   1

tiltakshaver


Den som skal bygge (tidligere byggherre)
Kilde: grimstad.kommune.no

4

1   1

dispensasjon


Tillatelse til å avvike fra pbl, forskrifter, arealplaner eller vedtekter.
Kilde: grimstad.kommune.no

5

0   0

foretak


I henhold til plan,- og bygningsloven (pbl) er det en juridisk person/firma som er ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende for søknadspliktig bygge- og anleggstiltak
Kilde: grimstad.kommune.no

6

0   1

ansvarlig søker


Foretak som er ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller alle krav i henhold til plan,- og bygningsloven
Kilde: grimstad.kommune.no

7

0   0

ansvarlig prosjekterende


Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak blir prosjektert/ planlagt i hht. pbl, forskrifter, arealplaner eller vedtekter
Kilde: grimstad.kommune.no

8

0   0

ansvarlig utførende


Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak blir utført i hht. godkjent søknad om tillatelse, prosjektering, pbl, forskrifter, arealplaner og/ eller vedtekter
Kilde: grimstad.kommune.no

9

0   0

ansvarlig kontrollerende


Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak kontrolleres (byggekontroll) både på prosjektering og utførelse
Kilde: grimstad.kommune.no

10

0   0

forhåndskonferanse


Samtale - før innsending av søknad - mellom kommunen,  tiltakshaver og/eller ansvarlig søker for å avklare forutsetninger for tiltaket og saksbehandlingen
Kilde: grimstad.kommune.no


For å vise alle 21 definisjoner, vennligst logg inn.