fremmedord.org

Website:http://www.fremmedord.org
Oppstemmer mottatt111
Nedstemmer mottatt103
Karma:9 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (362)

1

7   3

Eksplisitt


(fra latin explicare, «å utfolde» og dermed synliggjøre) betyr uttrykkelig; uttrykt. Motsatte av eksplisitt er implisitt.
Kilde: fremmedord.org

2

6   1

Tabu


er et kraftig forbud mot en bestemt handling bygd på troen eller forestillingen om at en slik oppførsel enten er for hellig eller forbannet for vanlige mennesker eller enkeltindivider, under trussel [..]
Kilde: fremmedord.org

3

6   1

Hierarki


 (fra gresk hierarkhia, «høyere presteskap» – et nøye gradert system av geistlige embedsmenn) betyr «rangordning». Hierarki finnes både i dyreverden og blant mennesker.
Kilde: fremmedord.org

4

6   1

Androgyn


(fra gresk «ανήρ», «ανδρ-» (anér, andr-, mann) og «γυνή» (gyné, kvinne)) refererer til kombinasjonen av maskuline og feminine egenskaper. Dette kan være seg i mote, seksuell ident [..]
Kilde: fremmedord.org

5

5   0

arsenal


(fra italiensk arsenale (opprinnelig fra arabisk), «verksted») er et anlegg for konstruksjon, reparasjon, oppbevaring og utdeling av våpen og ammunisjon.
Kilde: fremmedord.org

6

4   0

Typografi


er utforming og behandling av skrift, bokstaver og andre grafiske elementer i trykkerfaget og i grafisk design. Begrepet brukes også om den visuelle formen på trykt tekst. Typografi er et håndverk [..]
Kilde: fremmedord.org

7

4   0

terrasse


(fransk ord med opprinnelse i latinske terra, «jord») er et planert område på bakkenivå, eller på tak av bygning, eller deler av bygning, som er plassert ved fasaden. Området er gjerne avgrense [..]
Kilde: fremmedord.org

8

4   3

resyme


(fra franske résumé, «å summere» via latin resumere, «å ta tilbake») er en kort gjenfortelling av en tekst, bok eller noe lignende. Resymeteknikken brukes gjerne som innledning til kapitler el [..]
Kilde: fremmedord.org

9

4   1

Kult


eller kultus (fra latin colere, «å dyrke») er religion omsatt i rituell handling og handler om den praktiske utøvelsen av religionen. Kult eller kultus er en rituell handling rettet mot det hell [..]
Kilde: fremmedord.org

10

4   3

individ


(av latin individuum, «udelelig») er en enkelt person eller en enkelt organisme, det vil si en unik og mer eller mindre autonom enhet. I det biologiske hierarkiet er individet ett av de mest betydni [..]
Kilde: fremmedord.org


For å vise alle 362 definisjoner, vennligst logg inn.