Betydning særordning
Hva betyr særordning? Her finner du 2 betydninger av ordet særordning. Du kan også legge til en definisjon av særordning selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

særordning


special arrangement
Kilde: termbase.uhr.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

særordning


Særeie er en avtale mellom ektefeller som innebærer at en eller begge ektefeller ønsker å beholde visse eiendeler og verdier som kun tilhører dem i tilfelle et eventuelt samlivsbrudd eller dødsfall. Med særeie kan man altså avtale at visse eiendeler eller formuesgoder skal være skjermet for deling ved en eventuell skilsmisse eller oppløsning av ekteskapet.

Det er vanligvis ektefellen selv som bestemmer hva som skal være særeie, men det er også mulig å avtale at enkelte eiendeler automatisk skal anses som særeie, for eksempel arvegods eller eiendeler som ble ervervet før ekteskapet ble inngått.

Så, en særordning i et ekteskap kan dermed være en avtale om særeie, som sikrer at visse verdier og eiendeler kun tilhører en av ektefellene.
Mira - 13. september 2023
<< særlege reglar søk (i database >>