Betydning Tiltak
Hva betyr Tiltak? Her finner du 18 betydninger av ordet Tiltak. Du kan også legge til en definisjon av Tiltak selv.

1

39   12

Tiltak


Aktivitet som iverksettes for å oppnå en bestemt virkning.
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

2

15   12

Tiltak


Aktivitet som iverksettes for å oppnå en bestemt virkning.
Kilde: lederkilden.no

3

5   6

Tiltak


Når det brukes som verb, betyr det å fastslå størrelsen, mengden eller graden av noe ved å bruke et instrument eller en enhet merket i standard enheter. Når den brukes som et substantiv, representerer den en plan eller et tiltak som er tatt for å oppnå en bestemt hensikt. Det foreslår også en standard enhet som brukes til å uttrykke størrelsen, mengden eller graden av noe.
Alina Cristea1 - 31. august 2018

4

2   3

Tiltak


Betegnelse på bygge- og anleggsarbeid
Kilde: hof.kommune.no

5

2   4

Tiltak


; Begrepet benyttes som en fellesbetegnelse på alt arbeid etter plan- og bygningsloven (bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid).   
Kilde: ringerike.kommune.no

6

2   4

Tiltak


Et tiltak er en betegnelse på ”det som det søkes om” innenfor en byggesak. Et tiltak kan være alt fra et nytt hus eller en fasadeendring, til å endre på terrenget ved å bygge en mur.
Kilde: gardsutvikleren.no

7

1   4

Tiltak


Tiltak i plan- og bygningsloven er omtalt i § 1-6. «Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjo [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

1   4

Tiltak


Definisjon Iverksettelse av en konkret handling som del av responsen på henvendelse
Kilde: volven.no

9

2   5

Tiltak


Definisjon Utredning, behandling eller pleie i tilknytning til en omsorgsperiode
Kilde: volven.no

10

2   5

Tiltak


skriv kurs
Kilde: vofo.no

11

2   5

Tiltak


Tiltak er aktiviteter som iverksettes når det foreligger prioriterte behov og økonomisk evne, eller stopp/ bortfall av tidligere aktiviteter ved manglende økonomisk evne, for å sikre at rammen utnyttes uten merforbruk.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

12

3   6

Tiltak


Fellesbetegnelsen på arbeid og andre handlinger som omfattes av søknadsplikten i PBL § 93 eller meldeplikten i PBL §§ 81, 85, 86a og 86b. Omfatter både bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid. Kan også være unntatt fra søknads- og meldeplikt, se SAK.
Kilde: hurum.kommune.no

13

4   8

Tiltak


Definisjon Omfatter utredning, samtale, behandling, forebygging, helsefremmende arbeid, habilitering, rehabilitering, pleie
Kilde: volven.no

14

1   5

Tiltak


(Miljøtiltak)
Kilde: vannportalen.no

15

1   5

Tiltak


> åtgjerd (f.)
Kilde: nn.wikipedia.org

16

1   5

Tiltak


er fellesbetegnelsen på byggearbeid og andre handlinger på eiendommer som omfattes av plan- og bygningsloven. Tiltak er blant annet bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid på eiendommer.
Kilde: plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

17

3   7

Tiltak


Føremål med bygge- og anleggsarbeid.
Kilde: vindafjord.kommune.no

18

1   6

Tiltak


Betegnelse på bygge- og anleggsarbeid
Kilde: grimstad.kommune.no

Legg til betydningen av Tiltak
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Sletting/Wasim Zahid José Maria Sanchez-Silva >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning