Betydning Reassuranse
Hva betyr Reassuranse? Her finner du 4 betydninger av ordet Reassuranse. Du kan også legge til en definisjon av Reassuranse selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Reassuranse


Se også gjenforsikring: Reassuranse er forsikring for forsikringsselskaper der man søker risikoavlastning for hele eller deler av en portefølje og/eller for spesielt store risiki. Det skilles mellom proporsjonal reassuranse og ikke-proporsjonal reassuranse. I førstnevnte overtar gjenforsikringsselskapet en proporsjonal andel av en eller flere risik [..]
Kilde: storebrand.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Reassuranse


Gjenforsikring eller reassuranse er en praksis hvor et forsikringsselskap selv beskytter seg mot tapsrisiko ved å tegne en forsikring der man overlater deler av sine forpliktelser til andre forsikring [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Reassuranse


Deler av en risiko er overført til andre selskaper. Flere former for reassuranse finnes. Betales med risikopremie.
Kilde: cfs.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Reassuranse


Indirekte forsikring, det vil si forsikringsavtale mellom forsikringsselskaper. Deler av en risiko er overført til ett eller flere andre forsikringsselskaper. Det skilles mellom proporsjonal reassuranse og ikke-proporsjonal reassuranse. Se Proporsjonal reassuranse og Ikke-proporsjonal reassuranse. Se også Obligatorisk reassuranse, Kvotereassuranse, [..]
Kilde: harduensak.no

<< Realrente Referanseindeks >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning