Betydning Raster
Hva betyr Raster? Her finner du 21 betydninger av ordet Raster. Du kan også legge til en definisjon av Raster selv.

1

2   0

Raster


Linjemønster som deler opp et reprodusert bilde i punkter.
Kilde: onetoone.as

2

1   0

Raster


Veistrekning. En rast er ca. 6 km.
Kilde: olhov.net

3

0   0

Raster


Mønster bestående av en rekke små punkter, som er skapt ved dithering.
Kilde: stepin.info

4

0   0

Raster


1. Fint rutenett som brukes for å forvandle et halvtonebilde bestående av punkter (rastertone).
Kilde: papyrus.com

5

0   0

Raster


En datastruktur som består av et rektangulært rutenett av små punkter med farger.
Kilde: statkart.no

6

0   0

Raster


alle bilder eller toner som ikke har heldekte fargeflater er bygd opp med rasterteknologi. Opprinnelig betegnelse på en spesiell film eller glassplate med inngraverte linjer eller åpninger i. Et bilde [..]
Kilde: kakibue.no

7

1   1

Raster


Lengdemål enhet, ett raster er ca. 6 km.
Kilde: arild-hauge.com

8

0   0

Raster


Mønster for å dele opp kontinuerlig toner i punkter slik at farger kan reproduseres og trykkes.
Kilde: polaristrykk.no

9

0   1

Raster


alle bilder eller toner som ikke har heldekte fargeflater er bygd opp med rasterteknologi. Opprinnelig betegnelse på en spesiell film eller glassplate med inngraverte linjer eller åpninger i. Et bilde som ble eksponert gjennom denne i et reprokamera, ble omgjort til rasterpunkter, og kunne deretter gjengis i en trykksak.
Kilde: groset.no

10

0   1

Raster


Mønster bestående av en rekke små punkter, som er skapt ved dithering.
Kilde: jolstadengen.net

11

0   1

Raster


Raster er små prikker som ligger i et mønster og tilsammen danner et trykkbilde.
Kilde: gp-trykk.no

12

0   1

Raster


Punkter,
Kilde: foto.no

13

0   1

Raster


Linjemønster som deler opp et reprodusert bilde i punkter.
Kilde: vanberg.no

14

0   1

Raster


Området i et videodisplay som dekkes ved å sveipe displayets elektronstråle i en rekke horisontale linjer fra øverst til venstre mot nederst til høyre (fra seerens perspektiv).
Kilde: pinnaclestudio.helpmax.net

15

0   1

Raster


Punktgrafikk; oppbygging av linjer med punkter.
Kilde: gjestekro.no

16

0   1

Raster


Alle bilder eller toner som ikke har heldekte fargeflater er bygd opp med rasterteknologi. Opprinnelig betegnelse på en spesiell film eller glassplate med inngraverte linjer eller åpninger i. Et bilde som ble eksponert gjennom denne i et reprokamera, ble omgjort til rasterpunkter, og kunne deretter gjengis i en trykksak.
Kilde: birkelandtrykkeri.no

17

0   1

Raster


For å kunne gjenskape og trykke et bilde må bildet deles opp i punkter der det ikke er heldekkende farge. Dette gjøres av en RIP (Raster Image Processor) som plasserer punktene i et mønster for hver av primærtrykkfargene. Deles opp i hovedgruppene sublima og stokastisk, der sublima legger punktene i vinkler etter en gitt matrise, mens stokastisk la [..]
Kilde: printbox.no

18

0   1

Raster


Digitale data i bildeform, f eks digitale foto med piksler eller ruter. 
Kilde: miljokommune.no

19

0   1

Raster


punktmönster som en bild delas upp i för att bli tryckbar. Utan rastrering skulle större ytor smetas ut vid tryckning, och det skulle bli omöjligt att trycka gråtoner. Uppdelningen av bilden i många små punkter gör det enklare att reglera hur mycket färg som trycks på varje liten del av sidan. Egentligen är ett raster inte punkterna på bilden utan [..]
Kilde: cstjanster.idg.se

20

0   2

Raster


Hvert element i en gitt rekke og gitt kolonne kalles for en piksel (eller små punkter av farger) og som har sin egen spesifikke fargeverdi.
Kilde: hsl-trykkeriet.uit.no

21

0   2

Raster


Små punkter i ulik størrelse som bilder må være bygd opp av for å kunne gjengis på trykk.
Kilde: tintkom.no

Legg til betydningen av Raster
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Påleggsapparat Rasterfrekvens >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning