Betydning Rammetilskudd
Hva betyr Rammetilskudd? Her finner du 2 betydninger av ordet Rammetilskudd. Du kan også legge til en definisjon av Rammetilskudd selv.

1

11   0

Rammetilskudd


Staten overfører penger til kommunene, og når det ikke blir bestemt i detalj hva disse skal brukes til, slik at kommunene står friere i bruken av dem, kalles det rammetilskudd, mens øremerkede midler er det motsatte.
Kilde: kragerovgs.no

2

3   2

Rammetilskudd


Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene kommunens frie inntekter.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

Legg til betydningen av Rammetilskudd
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Netto driftsramme Selvkostprinsippet >>