Betydning Kontering
Hva betyr Kontering? Her finner du 4 betydninger av ordet Kontering. Du kan også legge til en definisjon av Kontering selv.

1

1   0

Kontering


Å notere hvilken konto som skal godskrives/belastes.
Kilde: lederkilden.no

2

1   0

Kontering


Postering eller kontering betyr å føre utgifter eller inntekter på riktige konti (ansvar, art og tjeneste, evt m.flere) i henhold til KOSTRA-kontoplan og/ eller Stavanger kommunes interne kontoplan.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

3

0   1

Kontering


Registrering på konti af forholds og hændelsers indvirkning på virksomhedens økonomiske stilling.
Kilde: viber.dk

4

0   1

Kontering


Kontering er en registrering på konti af forholds og hændelsers indvirkning på virksomhedens økonomiske stilling. Læs mere om Kontering
Kilde: banktorvet.dk

Legg til betydningen av Kontering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Kontantrabat Konteringsforskrift >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning