Betydning Kapitalmarkedsrisiko
Hva betyr Kapitalmarkedsrisiko? Nedenfor finner du en betydning av ordet Kapitalmarkedsrisiko. Du kan også legge til en definisjon av Kapitalmarkedsrisiko selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kapitalmarkedsrisiko


  Kapitalmarkedsrisiko beskriver usikkerheten ved plassering av midler i kapitalmarkedene. I motsetning til for eksempel plassering i et fastrente-innskudd i bank, vil alle som investerer i kapitalmarkedene måtte påregne kortsiktige svingninger i avkastningen. I et riktig fungerende kapitalmarked vil denne risikoen bli kompensert med en høyere lang [..]
Kilde: alfredberg.no
<< Indeksvekting Opparbeidet avkastning >>