Betydning Internkontroll
Hva betyr Internkontroll? Her finner du 7 betydninger av ordet Internkontroll. Du kan også legge til en definisjon av Internkontroll selv.

1

2   0

Internkontroll


Definisjon Å påse at virksomhet og tjenester blir planlagt, utført og vedlikeholdt i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, forskrift eller ret [..]
Kilde: volven.no

2

1   0

Internkontroll


er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Som en oppfølging av arbeidet med å forebygge uetisk adferd har arbeidet med gode interne retningslinjer innenfor økonomiområdet hatt fokus i 2008. Arbeidet med å systematisere og gje [..]
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

3

0   0

Internkontroll


Planlagt og systematisk styringssystem som virksomheter etablerer for å oppdage brudd på gjeldende regler.
Kilde: datatilsynet.no

4

0   0

Internkontroll


Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivn [..]
Kilde: lederkilden.no

5

0   0

Internkontroll


Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
Kilde: fdvhms.no

6

0   0

Internkontroll


Alle systematiske tiltak som arbeidsgiver skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lov og/eller forskrift for å fremme vern mot helse- og miljøskader samt arbeidstagernes sikkerhet.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

7

0   0

Internkontroll


Systematiske tiltak som skal sikre at virksom­hetens aktiviteter planlegges, organiseres, utfø­res og vedlikeholdes i samsvar med krav fast­satt i eller i medhold av helse-, miljø- og sik­kerhet [..]
Kilde: basale.no

Legg til betydningen av Internkontroll
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Intensivavdeling/post Internkontrollsystem >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning