Betydning Innretning
Hva betyr Innretning? Her finner du 3 betydninger av ordet Innretning. Du kan også legge til en definisjon av Innretning selv.

1

1   0

Innretning


Flytende eller flyttbar installasjon - eller et skip - som utfører petroleumsvirksomhet. Se også fast innretning, flyttbar innretning, plattform).
Kilde: ptil.no

2

1   1

Innretning


Flytende eller flyttbar installasjon - eller skip - som utfører petroleumsvirksomhet. Definisjonen omfatter innretninger, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, unntatt forsynings- eller hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk, også rørledning og kabler når ikke annet er beskrevet. (synonym: Fast innretning, Flytt [..]
Kilde: logistikkportalen.no

3

2   3

Innretning


(Facility) – I norsk offshorevirksomhet felles betegnelse på plattformer, skip og lektere som utfører petroleumsvirksomhet og som i henhold til UNCLOS er underlagt sokkelstatens jurisdiksjon. Dette i motsetning til fartøyer i offshore sjøfart.
Kilde: rederi.no

Legg til betydningen av Innretning
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Injeksjonsbrønn Inside Preventer >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning