Betydning Indeksvekting
Hva betyr Indeksvekting? Nedenfor finner du en betydning av ordet Indeksvekting. Du kan også legge til en definisjon av Indeksvekting selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indeksvekting


  Indeksvekting er et uttrykk som benyttes for å beskrive et selskaps (aksjer) eller en utsteders (obligasjoner) vekt i en indeks. En indeks kan settes sammen på et antall ulike måter, hvor vektene blant annet kan bestemmes av størrelses- og/eller omløpshastighetsforhold. Den vanligste formen for indekssammensetning bygger på kapitalveiing. Det vil [..]
Kilde: alfredberg.no




<< Blue-chips Kapitalmarkedsrisiko >>