Betydning Indeksavvik
Hva betyr Indeksavvik? Her finner du 2 betydninger av ordet Indeksavvik. Du kan også legge til en definisjon av Indeksavvik selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indeksavvik


Standardavviket til differansen mellom (aksje)porteføljens avkastning og benchmarkens (indeksens) avkastning. Jo høyere indeksavviket er, jo høyere er sannsynligheten for at porteføljens avkastning vi [..]
Kilde: kommunepartner.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indeksavvik


  Refererer seg til risikoen i fondet sammenlignet med risikoen i fondets referanseindeks og indikerer i hvilken grad fondets avkastning forventes å avvike fra utviklingen i referanseindeksen. Dersom indeksavviket er høyt kan man forvente at svingningene i fondets avkastning kan avvike betydelig fra svingningene i avkastningen til referanseindeksen [..]
Kilde: alfredberg.no (offline)
<< IMM-dager Intervensjoner >>