Betydning Grunnlov
Hva betyr Grunnlov? Her finner du 4 betydninger av ordet Grunnlov. Du kan også legge til en definisjon av Grunnlov selv.

1

1   0

Grunnlov


Annen betydning: Midlertidig ansettelse En konstitusjon eller forfatning er et sett med regler som definerer grunnleggende prinsipper for en organisasjon. Konstitusjoner for stater er i nyere tid ofte [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1   0

Grunnlov


skrevne regler om hvordan et land skal styres og hvordan makten skal fordeles, inneholder også bl.a. regler om stemmerett og menneskerettigheter. Norges grunnlov ble undertegnet på Eidsvoll den 17. [..]
Kilde: stortinget.no

3

1   1

Grunnlov


Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   1

Grunnlov


Den skrevne offentlige øverste lov i et rike. Vanligvis vedtatt av grunnlovgivende forsamlinger. (Kilde: meddommer.no)
Kilde: meddommer.no


Legg til betydningen av Grunnlov
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Axel Springer Real Gone >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning