Betydning Grensesnitt
Hva betyr Grensesnitt? Her finner du 7 betydninger av ordet Grensesnitt. Du kan også legge til en definisjon av Grensesnitt selv.

1

2   0

Grensesnitt


Kontaktflaten mellom ulike funksjoner eller deler i et system, f.eks. mellom sluttbruker og tjenesteleverandører (brukergrensesnitt).
Kilde: nrk.no

2

1   0

Grensesnitt


Sammenkoblingspunkt mellom to utstyrsenheter som har forskjellige funksjoner. Begrepet brukes også for å angi skillet mellom ansvarsområder, eieforhold m.m. (eksempelvis mellom enerettsområde og k [..]
Kilde: telenor.no

3

1   1

Grensesnitt


Grensesnitt, grenseflate eller (på engelsk) interface er en abstraksjon for kommunikasjonen mellom to systemer eller konsepter. En form for oversettelse foretas for å kommunisere gjennom grensesnitt [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

Grensesnitt

Kilde: prinsix.forsvaret.no

5

0   0

Grensesnitt


Definert, standardisert overgang — fysisk eller logisk. Regelverk for kommunikasjon med en enhet. Eksempel: Se SCSI. Brukergrensesnitt: En datamaskins ’ansikt utad’. Den delen av operativsysteme [..]
Kilde: ibas.no

6

0   1

Grensesnitt


Et grensesnitt ligner på en klasse, men metodedeklarasjonene inneholder ikke konkret kode. Grensesnitt blir brukt for å beskrive krav til en foreløpig ukjent klasse. Se implements.
Kilde: home.hit.no

7

0   1

Grensesnitt


Her snakker vi om hvordan harddisken skal kobles til datamaskinen, og her er det en del forskjellie kontakter. For interne harddisker er det vanligste SATA
Kilde: teknofil.no


Legg til betydningen av Grensesnitt
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Universitetsmuseet i Bergen Binærtall >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning