Betydning Gjeldsgrad
Hva betyr Gjeldsgrad? Her finner du 8 betydninger av ordet Gjeldsgrad. Du kan også legge til en definisjon av Gjeldsgrad selv.

1

3   0

Gjeldsgrad


Gjeld i prosent av samlet aktiva(eiendeler) verdi.
Kilde: aksjebloggen.com

2

1   0

Gjeldsgrad


Gjeld delt på samlet inntekt. Regnes som oftest for hele husholdningen.
Kilde: blog.penger.no

3

0   0

Gjeldsgrad


Gjeldsgrad er forholdet mellom gjeld og egenkapital (kortsiktig og langsiktig gjeld) og er et uttrykk for i hvilken grad en virksomhet er rustet til å tåle tap før det går utover forpliktelsene ti [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

Gjeldsgrad


Forholdet mellom gjeld og egenkapital. Formel for eiendomsmasser: Markedsverdi gjeld eiendommer/Markedsverdi eiendommer. Formel for virksomheter: Markedsverdi gjeld virksomhet/Markedsverdi virksomhet
Kilde: lederkilden.no

5

0   0

Gjeldsgrad


Formel: SG SEK SG: Sum gjeld SEK: Sum egenkapital
Kilde: forvalt.no

6

0   0

Gjeldsgrad


Hvor mye gjeld selskapet har i forhold til eiendeler i slutten av en periode, målt i prosent. Regnes ut ved å ta total gjeld, og dele på totale eiendeler.
Kilde: aksjeguiden.no

7

0   0

Gjeldsgrad


Gjeldsgrad er kommunens gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. For Stavanger bør ikke denne overstige 60%.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

8

0   1

Gjeldsgrad


Forhold mellom gjeld og egenkapital, dvs.(Gjeld)/(Egenkapital). Kan alternativt regnes ut som (1-EK%)/EK%
Kilde: home.hio.no


Legg til betydningen av Gjeldsgrad
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Geometrisk gjennomsnitt Glidende gjennomsnitt >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning