Betydning Gebyr
Hva betyr Gebyr? Her finner du 15 betydninger av ordet Gebyr. Du kan også legge til en definisjon av Gebyr selv.

1

5   3

Gebyr


Priser du betaler for de ulike banktjenestene. Et gebyr skal stå i rimelig forhold til hva det koster å produsere tjenesten.
Kilde: fno.no

2

0   0

Gebyr


Offentlig avgift for forseelse eller forsømt innbetaling av en ordinær avgift. Gebyr ilegges for eksempel ved overlasting, manglende bruk av bilbelte, manglende bruk av hjelm, feilparkering. Gebyr s [..]
Kilde: tsh.toi.no

3

0   0

Gebyr


I forbindelse med fakturering og inkasso gjelder begrepet enten en tilleggsavgift som legges til når man sender en betalingspåminnelse, eller rettsgebyr som må betales i henhold til rettsgebyrloven [..]
Kilde: conta-inkasso.no

4

0   0

Gebyr


Kostnad knyttet til tjenester i banken.
Kilde: bank24-7.spama.no

5

0   0

Gebyr


Gebyr i forbindelse med pengekrav forstås vanligvis som det rettsgebyr som må betales i henhold til rettsgebyrloven ved de forskjellige former for tvangsfullbyrdelse.
Kilde: tagrepidag.no

6

0   0

Gebyr


Et gebyr for en bestemt tjeneste, feks vann- og avløp, fastsettes av kommunestyret. Størrelsen på gebyret tilsvarer det tjenesten koster, inkludert kapitalkostnader. Et gebyr kan ikke dekke andre kommunale tjenester enn det er vedtatt for.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

7

0   0

Gebyr


fine
Kilde: ruter.no

8

0   0

Gebyr


charge, fee, registration fee
Kilde: statsci.org

9

0   0

Gebyr


Avgift som offentlige eller private kan inndrive for en tjeneste eller forretning. Skal som hovedregel dekke de reelle kostnadene ved tjenesten.
Kilde: pengesmart.no

10

0   0

Gebyr


Gebyr er prisen på en serviceydelse eller produkt. Læs mere om Gebyr
Kilde: banktorvet.dk

11

1   2

Gebyr


Kan både brukes som gebyr ved bruk (f eks bankgebyr) og gebyr ved overtredelse av visse bestemmelser (f eks overtredelsesgebyr).
Kilde: storebrand.no

12

0   1

Gebyr


Gebyr er et pengebeløp som kreves inn av privat eller offentlig virksomhet for en tjeneste. Gebyret skal dekke de reelle kostnadene ved tjenesten. Gebyrer og avgifter blir i vanlig språkbruk ofte bl [..]
Kilde: no.wikipedia.org

13

0   1

Gebyr


som beregnes av banker og andre långivere eller offentlig sektor for visse tjenester.
Kilde: oekonomi.no

14

0   1

Gebyr


Gebyr i forbindelse med pengekrav forstås vanligvis som det rettsgebyr som må betales i henhold til rettsgebyrloven ved de forskjellige former for tvangsfullbyrdelse. Rettsgebyret fastsettes av Justisdepartementet.
Kilde: kredinor.no

15

0   1

Gebyr


charge
Kilde: termbase.uhr.no


Legg til betydningen av Gebyr
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Garantert rente Gjeldsforsikring >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning