Betydning Gamma
Hva betyr Gamma? Her finner du 10 betydninger av ordet Gamma. Du kan også legge til en definisjon av Gamma selv.

1

1   1

Gamma


Brukes ved korrigering av bilder for å avpasse toneomfanget i bildet til det mediet det skal brukes. Tar også hensyn til hvordan det menneskelige øyet opplever toneforskjeller.
Kilde: onetoone.as

2

1   1

Gamma


Gamma (Γ, γ) er den 3. bokstaven i det greske alfabetet. Den hadde i det joniske tallsystemet tallverdi 3. Gamma har gitt opphav til både C, c og G, g i det latinske alfabetet og til Г, г i det k [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   1

Gamma


Brukes ved korrigering av bilder for å avpasse toneomfanget i bildet til det mediet det skal brukes. Tar også hensyn til hvordan detmenneskelige øyet opplever toneforskjeller.
Kilde: zum.no

4

1   1

Gamma


Brukes ved korrigering av bilder for å avpasse toneomfanget i bildet til det mediet det skal brukes. Tar også hensyn til hvordan detmenneskelige øyet opplever toneforskjeller.
Kilde: vanberg.no

5

0   2

Gamma


Den teoretiske ændring i delta ved en ændring på én kursenhed i det underliggende værdipapir.
Kilde: danskebank.dk

6

0   2

Gamma


Estimert forandring i delta ved forandring i underliggende verdipapir. (Opsjoner)
Kilde: aksjebloggen.com

7

0   2

Gamma


Et anslag over endringen i deltaen for en opsjon i forhold til en endring i kursen til den underliggende aksjen når alle andre faktorer holdes konstant. Gamma er nøyaktig for små endringer i kursen [..]
Kilde: no.saxobank.com

8

0   2

Gamma


Den teoretiske ændring i delta ved en ændring på én kursenhed i det underliggende værdipapir.
Kilde: danskebank.dk

9

0   2

Gamma


Den beregnede endringen i delta ved forandring i underliggende verdipapir, brukes kun i opsjonshandel.
Kilde: opsjonshandel.com

10

0   2

Gamma


Den teoretiske ændring i delta ved en ændring på én kursenhed i det underliggende værdipapir.
Kilde: ork.as


Legg til betydningen av Gamma
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Furute Gearing >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning