Betydning FRA-rente
Hva betyr FRA-rente? Her finner du 6 betydninger av ordet FRA-rente. Du kan også legge til en definisjon av FRA-rente selv.

1

0   0

FRA-rente


Forkortelse for Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode (kilde: Norges Bank).
Kilde: storebrand.no

2

0   0

FRA-rente


Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode.
Kilde: kortogkontant.no

3

0   0

FRA-rente


Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale mellom to parter hvor rentesatsen fastlåses for et fremtidig innlån eller utlån.
Kilde: aksjebloggen.com

4

0   0

FRA-rente


FRA-rente er en fremtidig renteavtale der to parter avtaler å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode.
Kilde: norges-bank.no

5

0   0

FRA-rente


Fremtidig renteavtale. En avtalt rente på lån eller investering mellom en bank og en kunde for en bestemt periode. Benyttes ofte som sikring mot rentesvingninger.
Kilde: aksjeguiden.no

6

0   0

FRA-rente


Fremtidig renteavtale. En avtalt rente på lån eller investering mellom en bank og en kunde for en bestemt periode. Benyttes ofte som sikring mot rentesvingninger.
Kilde: nordic-commodities.com

Legg til betydningen av FRA-rente
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Forventet avkastning Fratredelsesdato >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning