Betydning Avbruddsverdi
Hva betyr Avbruddsverdi? Her finner du 3 betydninger av ordet Avbruddsverdi. Du kan også legge til en definisjon av Avbruddsverdi selv.

1

0   0

Avbruddsverdi


Den beregnede kontantverdien av en forsikringsavtale som blir avbrutt før tiden.
Kilde: storebrand.no

2

0   0

Avbruddsverdi


Avbruddsverdi er kontantverdien av en livsforsikring når avtalen brytes uten at forsikringen er forfalt. Ved noen forsikringsformer kan avbruddsverdien kreves utbetalt. Den kalles da gjenkjøpsverdi.
Kilde: winterbergh.no

3

0   0

Avbruddsverdi


Kontantverdien av en livsforsikring når forsikringsforholdet avbrytes uten at forsikringstilfellet er inntruffet eller forsikringstiden er utløpt. Ved noen forsikringsformer kan forsikringstakeren kreve avbruddsverdien utbetalt, og denne verdien kalles da som regel gjenkjøpsverdi. Se også Gjenkjøpsverdi.
Kilde: harduensak.no

Legg til betydningen av Avbruddsverdi
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Avbruddsdekning Avdragsfrihet >>