Betydning Administrasjonsavsetning
Hva betyr Administrasjonsavsetning? Nedenfor finner du en betydning av ordet Administrasjonsavsetning. Du kan også legge til en definisjon av Administrasjonsavsetning selv.

1

0   0

Administrasjonsavsetning


En regnskapsmessig avsetning i et skadeforsikringsselskap til dekning av et selskaps administrasjonskostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av selskapet. Det er fastsatt egne minstekrav til avsetningen i § 5 i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsik [..]
Kilde: harduensak.no

Legg til betydningen av Administrasjonsavsetning
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Adekvanskravet Administrasjonsstyre >>