www3.hig.no

Website:http://www3.hig.no
Oppstemmer mottatt33
Nedstemmer mottatt16
Karma:18 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (35)

1.

26   11

Problemstilling


Et spørsmål som er stilt med et bestemt formål og på en så presis måte at det lar seg undersøke. (Dalland 2007, s. 16)
Kilde: www3.hig.no

2.

2   0

Sekundærkilde


Der forfatteren tolker andres arbeider. (Dalland 2007) Et typisk eksempel er når de henviser til andre forfattere i sin egen tekst.
Kilde: www3.hig.no

3.

2   2

Litteraturliste


En liste over kildene man har henvist til i teksten sin.
Kilde: www3.hig.no

4.

2   1

Empiri


Egne data man henter inn. Eks. fra spørreundersøkelser eller intervjuer.
Kilde: www3.hig.no

5.

1   0

Primærkilde


Der forfatteren presenterer sitt eget forskningsarbeid. (Dalland 2007)
Kilde: www3.hig.no

6.

0   0

Vitenskapelig artikkel


En artikkel som gjennomgår kvalitetssikring, vanligvis fagfellevurdering (se: fagfellevurdering)
Kilde: www3.hig.no

7.

0   0

Vancouver litteraturhenvisningsstil


En nummerert henvisningsstil som brukes på avd. IMT og TØL. I teksten bruker man kun nummer for å henvise til litteraturen, ser eks. slik ut: (1).
Kilde: www3.hig.no

8.

0   0

Trykte tidsskrifter


Tidsskrift som utgis på papir. Finnes i tidsskriftavdelingen og i rullarkivet/magasinet vårt. Man kan låne og/eller kopiere fra tidsskriftene.
Kilde: www3.hig.no

9.

0   1

Søkemotor


En type program som leter frem nettsider og rangerer dem ut i fra hva det mener er relevant, eks. Google søk, Yahoo søk, Ask.com osv.
Kilde: www3.hig.no

10.

0   0

Søkedokumentasjon


Ofte å gjøre rede for hvordan man har gått frem for å finne artikler og andre dokumenter man har brukt i oppgaven sin. Mange bruker eget skjema som man finner i Fronterrommet ”Informasjonsrom fo [..]
Kilde: www3.hig.no


For å vise alle 35 definisjoner, vennligst logg inn.