www3.hig.no

Website:http://www3.hig.no
Oppstemmer mottatt34
Nedstemmer mottatt17
Karma:18 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (35)

1

27   11

Problemstilling


Et spørsmål som er stilt med et bestemt formål og på en så presis måte at det lar seg undersøke. (Dalland 2007, s. 16)
Kilde: www3.hig.no

2

2   0

Sekundærkilde


Der forfatteren tolker andres arbeider. (Dalland 2007) Et typisk eksempel er når de henviser til andre forfattere i sin egen tekst.
Kilde: www3.hig.no

3

2   3

Litteraturliste


En liste over kildene man har henvist til i teksten sin.
Kilde: www3.hig.no

4

2   1

Empiri


Egne data man henter inn. Eks. fra spørreundersøkelser eller intervjuer.
Kilde: www3.hig.no

5

1   0

Primærkilde


Der forfatteren presenterer sitt eget forskningsarbeid. (Dalland 2007)
Kilde: www3.hig.no

6

0   0

Vitenskapelig artikkel


En artikkel som gjennomgår kvalitetssikring, vanligvis fagfellevurdering (se: fagfellevurdering)
Kilde: www3.hig.no

7

0   0

Vancouver litteraturhenvisningsstil


En nummerert henvisningsstil som brukes på avd. IMT og TØL. I teksten bruker man kun nummer for å henvise til litteraturen, ser eks. slik ut: (1).
Kilde: www3.hig.no

8

0   0

Trykte tidsskrifter


Tidsskrift som utgis på papir. Finnes i tidsskriftavdelingen og i rullarkivet/magasinet vårt. Man kan låne og/eller kopiere fra tidsskriftene.
Kilde: www3.hig.no

9

0   1

Søkemotor


En type program som leter frem nettsider og rangerer dem ut i fra hva det mener er relevant, eks. Google søk, Yahoo søk, Ask.com osv.
Kilde: www3.hig.no

10

0   0

Søkedokumentasjon


Ofte å gjøre rede for hvordan man har gått frem for å finne artikler og andre dokumenter man har brukt i oppgaven sin. Mange bruker eget skjema som man finner i Fronterrommet ”Informasjonsrom fo [..]
Kilde: www3.hig.no


For å vise alle 35 definisjoner, vennligst logg inn.