ung.no

Website:http://www.ung.no
Oppstemmer mottatt45
Nedstemmer mottatt18
Karma:28 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (20)

1

20   2

Tvangsmulkt


Kalles ofte også løpende mulkt, det vil si at man får en bot for hver dag det går før man har rettet opp i det som gjorde at man fikk boten. Dette er et strengt tiltak, fordi det raskt blir veldi [..]
Kilde: ung.no

2

12   10

Skolemedisin


Med skolemedisin mener man ting leger og andre helsearbeidere gjør for å gjøre folk friskere og som er basert på vitenskap og forskning. Gjennom vitenskap og forskning undersøker man hvorvidt en [..]
Kilde: ung.no

3

4   0

Godtgjørelse


Dette er dekning av utgifter/erstatning for ulemper. Kjøregodtgjørelse er for eksempel penger man får til å dekke utgifter man har hatt til å kjøre til for eksempel et sykehus. Pengene skal  [..]
Kilde: ung.no

4

3   1

Spesialisthelsetjeneste


Fastleger er i primærhelsetjenesten i kommunen. Spesialisthelsetjenesten er de helsetjenestene som er på det neste nivået. Det er dit legen sender deg dersom han eller hun mener at det trengs for [..]
Kilde: ung.no

5

3   1

Samtykkekompetent


Å gi samtykke vil si at man er i stand til å ta valg på egne vegne, og si ja eller nei til en bestemt handling, (for eksempel helsehjelp) og å forstå konsekvensene av det valget man tar. Dersom m [..]
Kilde: ung.no

6

1   0

Vedtakskompetanse


Vedtakskompetanse vil si at man har makt/myndighet/rett til å fatte avgjørelser i ulike saker. Noen organer har uttalelseskompetanse uten å ha vedtakskompetanse, som for eksempel Likestillings- og [..]
Kilde: ung.no

7

1   1

Forsvarlig


Forsvarlig er et typisk vurderingsord. Dette er et begrep som svært ofte brukes i forbindelse med om et tiltak er faglig forsvarlig. Kort sagt kan forsvarlig bety akseptabelt, ok eller godt nok, selv [..]
Kilde: ung.no

8

1   0

Forskrift


Forskrifter er statlige (eller kommunale) regler, som må følges av offentlige organer, som skoler, og enkeltpersoner. Forskriftene er mer detaljerte enn lovene, og sier mer om hvordan loven skal for [..]
Kilde: ung.no

9

0   0

Individuell refusjon


Dersom man trenger en medisin som ikke er omfattet av ordningen med blå resept kan det koste mye penger. Dersom en spesialist har sagt at man trenger den medisinen (fordi man for eksempel ikke kan f [..]
Kilde: ung.no

10

0   0

Rehabilitering


Rehabilitering er et samlebegrep på ting man gjør for å sette folk i stand til å klare dagliglivets funksjoner og leve et aktivt liv igjen. Det kan for eksempel innebære fysisk trening, opptrenin [..]
Kilde: ung.no


For å vise alle 20 definisjoner, vennligst logg inn.