tsh.toi.no

Website:http://tsh.toi.no
Oppstemmer mottatt163
Nedstemmer mottatt131
Karma:33 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (781)

1

25   13

Velferd


Velferd omfatter levestandard og livskvalitet, dvs. det å ha rimelig inntekt, bolig, arbeid og utdanning og å oppnå å være aktiv, gi og motta kjærlighet, ha selvrespekt og ha en grunnstemning av [..]
Kilde: tsh.toi.no

2

23   14

Motiv


Det som gir en person lyst til eller ønske om å utføre en handling.
Kilde: tsh.toi.no

3

13   0

Tilfeldig


Umulig å forutsi nøyaktig. En hendelse er tilfeldig dersom den ikke er mulig å forutsi nøyaktig i tid og rom.
Kilde: tsh.toi.no

4

12   5

Medvirkning


Deltakelse i offentlig planlegging fra befolkningen i sin alminnelighet. Medvirkning kan skje på flere måter, bl.a ved deltakelse på åpne møter og i arbeidsgrupper som har medlemmer både fra myn [..]
Kilde: tsh.toi.no

5

7   0

lm


løpende meter.
Kilde: tsh.toi.no

6

6   2

Mobilitet


Evnen til å utnytte foreliggende transportmuligheter.
Kilde: tsh.toi.no

7

5   6

Samspill


Tilstand der de enkelte deltakerne (for eksempel trafikanter) tilpasser seg hverandre og dermed oppnår et godt felles resultat (for eksempel at trafikken flyter godt, konflikter og kollisjoner unngå [..]
Kilde: tsh.toi.no

8

3   0

Statistisk signifikant


Et resultat av en statistisk test er statistisk signifikant hvis det med en viss sikkerhet er forskjellig fra resultatet under nullhypotesen. Nullhypotesen kan for eksempel være at et tiltak X har in [..]
Kilde: tsh.toi.no

9

3   1

Retardasjon


Er det motsatte av akselerasjon; gradvis senkning av hastigheten.
Kilde: tsh.toi.no

10

3   6

Rampe


Forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss. Påkjøringsrampe: for trafikk til en hovedveg. Avkjøringsrampe: for trafikk fra en hovedveg.
Kilde: tsh.toi.no


For å vise alle 781 definisjoner, vennligst logg inn.