stortinget.no

Website:http://www.stortinget.no
Oppstemmer mottatt118
Nedstemmer mottatt76
Karma:43 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (149)

1

16   4

sedvane


uskrevne regler som oppfattes som rettslig forpliktende fordi de har vært fulgt over tid. Det parlamentariske systemet var konstitusjonell sedvanerett inntil det ble grunnlovsfestet 20. februar 2007.
Kilde: stortinget.no

2

8   1

statsråd


medlem av regjeringen. Statsrådene møter i Stortinget når saker fra deres departement behandles.
Kilde: stortinget.no

3

8   1

koalisjonsregjering


regjering som består av medlemmer fra to eller flere partier.
Kilde: stortinget.no

4

7   0

utjevningsmandat


plasser i Stortinget som tildeles de partiene som i oppgjøret etter valget får få mandater i forhold til stemmetall. Det er 19 utjevningsmandater, ett for hvert fylke.
Kilde: stortinget.no

5

7   1

forholdstallsvalg


valgordning som går ut på at mandatene (plassene) fordeles mellom partiene (valglistene) i forhold til deres andel av stemmene. Denne ordningen har vi hatt i Norge siden 1920.
Kilde: stortinget.no

6

7   5

fagkomité


nesten alle saker behandles av en fagkomité før den tas opp i Stortinget. Alle stortingsrepresentantene unntatt Stortingets president sitter i én av disse tolv fagkomiteene. Alle partigrupper på S [..]
Kilde: stortinget.no

7

4   0

stemmerett


retten til å delta i valg. I Norge har alle statsborgere som er eldre enn 18 år, eller fyller 18 år i valgåret, rett til å delta ved valget.
Kilde: stortinget.no

8

4   0

sperregrense


en fast grense for tildeling av utjevningsmandat. I Norge er sperregrensen satt til 4%, det betyr at et parti må ha mer enn 4% av alle stemmene ved valget for å kunne få et utjevningsmandat.
Kilde: stortinget.no

9

4   1

partiprogram


oversikt over et politisk partis standpunkter i forhold til ulike temaområder; en presentasjon av partiets politikk.
Kilde: stortinget.no

10

4   2

konstitusjon


rettslig ordning som danner grunnlaget for hvordan en stat skal styres. Grunnloven (nedskrevne konstitusjonelle regler) er en viktig del av vår forfatning, men det er også rettsregler som er blitt t [..]
Kilde: stortinget.no


For å vise alle 149 definisjoner, vennligst logg inn.