storebrand.no

Website:http://www.storebrand.no
Oppstemmer mottatt92
Nedstemmer mottatt49
Karma:42 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (436)

1

8   1

Bonanza


Finansuttrykk som i markedssammenheng betegner en markert oppgangsperiode.
Kilde: storebrand.no

2

5   1

Forfallsdato


Den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på.
Kilde: storebrand.no

3

4   0

Inflasjon


Prisstigning som oppstår fordi etterspørselen er høyere enn tilbudet, fordi folk er villig til å betale mer for en vare eller tjeneste. Måles normalt ved konsumprisindeksen.
Kilde: storebrand.no

4

3   0

Megler


Finansuttrykk. En mellommann mellom kjøper og selger.
Kilde: storebrand.no

5

2   1

Volatilitet


Volatilitet gir uttrykk for i hvor stor grad de månedlige avkastninger har svingt rundt gjennomsnittet av disse i en bestemt måleperiode, for eksempel siste 3 eller 5 år. Høy volatilitet viser at [..]
Kilde: storebrand.no

6

2   2

Termin


Bestemt tid eller tidspunkt, eks. dato for betaling av renter og avdrag på lån.
Kilde: storebrand.no

7

2   0

Tegningsrett


Rett til å kjøpe nye aksjer i et selskap basert på hvor mange gamle aksjer man eier. Tegningsretter kan vanligvis selges og kjøpes fritt.
Kilde: storebrand.no

8

2   1

Risikopremie


Risikopremie kan beskrives på to måter: 1) Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente. Denne risikopremien vil alltid være positiv (forven [..]
Kilde: storebrand.no

9

2   1

Risikofri rente


Rente med sikkerhet for full betaling av det nominelle beløp. Ofte brukes renten på statspapirer som mål på risikofri rente.
Kilde: storebrand.no

10

2   1

Rentekurve


Illustrasjon av effektiv rente for ulike løpetider i rentemarkedet. Også kalt yield-kurve.
Kilde: storebrand.no


For å vise alle 436 definisjoner, vennligst logg inn.